Esmaül Hüsna Mucizeleri

Cuma günü ve her gün “Yâ Metin c.c”Allah’tan her isteği şeye Allah’ın yardımıyla kavuşur

“Şüphesiz Allah rızık verendir,güçlüdür,çok kuvvetlidir.”(Zâriyat,51:58) El-Metin;Bu ism-i celili her gün yada cuma günü 500 kere  zühre saati olan sabah erken ve ikindi namazı sonrası,gece okumalarında ise akşam namazı sonrası ve gece yarısı okumaya devam eden;düşmanına üstünlük sağlar. Cenab-ı Allah’tan istediği her  şeye O’nun yardımyla kavuşur.  

Her gün evinden çıkmadan “Yâ Kaviyy c.c” İşlerini kolayca görür

Cuma günü zikri olan” Yâ Kaviyy Celle Celalühü” zikrini her gün evinden çıkmadan  117 defa  zikrederse;bütün zahmet ve meşakkatlerden kurtulur.İşlerini kolayca görür,kalp ve ruh kuvveti kazanır. Bu isim:fetih için çok uygundur. Fatih Sultan MHan hazretelerinin Fetih suresince bu tertibi üçkere yerien getirdiği her tamalayışta surlara doğru üflediği nakledilmiştir.

Her türlü korku ve ümitsizlik..sıkıntı ve üzüntüden kurtulmak

“Errahmanir’r-Rahim” ismi şerifi gümüş üzerine yazıp boynunda veya parmagında taşıyan kimseler her türlü korku veümitsizlikten emin olurlar.Sıkıntı,üzüntü,gam ve kasavet semtine uğramaz.hayatı huzur ve mutluluk içerisinde geçer. Hiç beklemediği ve ummadığı nimetlere ve ihsanlara kavuşur ve bolluk ve bereket içinde yaşar. Ve belli bir miktarda yazıp suya konulup silininceye kadar bekletilir..yazdığı kadar da okursa ve bu 

Yapılan dualara çabuk karşılık almak için

            Es-Semiu, El-Bâsiru; bu iki esmayı okumaya devam eden dualarına çabuk karşılk alır. Es-Semiu:her sesi her yalvarışı veyakarışı dinleyip işiten.Gizli-açık,yüksek yada alçak;her sesi işiten. El-Basiru:her şeyi bütün incelikleriyle gören. bu simlerle niayz edlirse yüce Allah’tan istekler..bu iki simle yapılırsa dualar çokçakuk karşılk verilir. Her iki isim birlikte;”Ya Semiu, Ya Bâsiru;”

Bir yerde yada devlet kapısında yapılması gereken işi olan

Cumartesi günü zikridir.. Her gün” 551 defa  Ya Müteali Celle Celalühü”okumaya devam edilir ise,kısa sürede yüce makama dielekler ulaşır.Devletle işi olan  okursa kolayca görülür,yada gördürür.Heryerde ilgi,itibar görür.Sevilir ve sayulır.Allah izni ve keremiyle maksadıan ulaşır.